ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา!

อุตสาหกรรมแปรรูปไฟฟ้าและ EDM

  • EDM industry

    อุตสาหกรรม EDM

    การตัดกระแสไฟฟ้า (EDM) เป็นผลมาจากการกัดกร่อนของประกายไฟฟ้าระหว่างการปล่อยพัลส์ระหว่างอิเล็กโทรด สาเหตุหลักของการกัดกร่อนของประกายไฟฟ้าคือความร้อนจำนวนมากถูกสร้างขึ้นในช่องประกายไฟระหว่างการปล่อยประกายไฟซึ่งร้อนพอที่จะทำให้โลหะบนพื้นผิวอิเล็กโทรดบางส่วนละลายหรือแม้กระทั่งกลายเป็นไอและระเหยเพื่อกำจัดออก